Counseling / Coaching

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counselor ondersteunt en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jou leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel. Bij counseling onderzoeken we de ervaringen uit het verleden om inzichten te verkrijgen voor het heden.

Coaching is vanuit het heden, toekomst- en oplossingsgerichte begeleiding.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen 072-5611525 of vul het contactformulier in.

Praktijk van Hinte werkt voor counseling en coaching samen met Laura Verhoef van